Op woensdag 14 maart vieren we Biddag, omdat we ons in alles afhankelijk weten van onze

hemelse Vader. Biddag bepaalt ons ook bij de vele mensen in de wereld die in extreme

armoede leven en te maken hebben met ziekte en geweld. Juist met Biddag vraagt Verre

Naasten uw aandacht voor geloofsgenoten wereldwijd. We voelen ons met hen verbonden en

bieden hen een helpende hand. Onze partnerkerken willen er zijn voor de allerarmsten en 

mensen in (geestelijke) nood.


Je naaste dienen is een prachtig verlangen, maar niet makkelijk om te realiseren. Vragen die onze

geloofsgenoten wereldwijd bezighouden zijn: hoe kun je als kerk dienstbaar zijn aan je omgeving, hoe

groei je in geloof én werk je aan betere leefomstandigheden? We ondersteunen en trainen onze

partnerkerken graag hierbij. Dat doen we met de Timothy Leiderschapstrainingen. Daarbij komen heel

praktische zaken aan bod, onder meer op het gebied van inkomen en naastenliefde.

Mission, in woorden én daden

We zien prachtige voorbeelden van wat er dan ontstaat. De lokale kerken weten precies wie hulp

nodig heeft én welke hulp het beste werkt. Bijvoorbeeld in Congo, waar gemeenteleden 48 weduwen

en 20 wezen steunen in hun levensonderhoud en gevangenen bezoeken. In India maken

geloofsgenoten deurmatten van afvalmateriaal en schenken de opbrengst aan de allerarmsten.

 

Doe, deel, bid en heb lief!

De behoefte aan deze trainingen is groot. Onze partnerkerken verlangen er intens naar om dienstbaar

te zijn. Helpt u mee, door voor dit werk te bidden én door een bijdrage te geven voor deze trainingen?

Uw Biddag-giften zijn hartelijk welkom tijdens de collecte of via rekeningnummer NL 31 INGB 0000 

363 600 t.n.v. Verre Naasten te Zwolle o.v.v. Biddag, dienende kerken.

 

Van harte aanbevolen!

 

Op woensdag 14 maart vieren we Biddag, omdat we ons in alles afhankelijk weten van onze

hemelse Vader. Biddag bepaalt ons ook bij de vele mensen in de wereld die in extreme

armoede leven en te maken hebben met ziekte en geweld. Juist met Biddag vraagt Verre

Naasten uw aandacht voor geloofsgenoten wereldwijd. We voelen ons met hen verbonden en

bieden hen een helpende hand. Onze partnerkerken willen er zijn voor de allerarmsten en

mensen in (geestelijke) nood.